förkortning av detta ord. Bestämmelser om en stiftelses företagsnamn finns i 8 kap. 8 kap. Stiftelsens företagsnamn 1 § En stiftelses företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra företags-namn som förut är införda i stiftelseregistret. I ett företagsnamn som skiljer

6085

Förkortningar och ordförklaringar SOU 2003:91 556 PADL Personliga Aktiviteter i det Dagliga Livet (Personal Activities of Daily Living), behov av hjälp med grundläggande aktiviteter som personlig hygien, på- och avklädning, intag av mat och dryck samt förflyttning m.m. Se även ADL och IADL prop. Proposition RFV Riksförsäkringsverket rskr.

1996/97:1 utg.omr. 12, bet. 1996/97:SfU 1, rskr. 1996/97:126. 2890 Insatser Förkortning Indikativtbeloppmnkr Afrika FN:sinsatsiDemokratiska republikenKongo MONUSCO 9,4 EU:sinsatsiDemokratiska republikenKongoSSR EUSEC 0,2 FN:sinsatsiSudan UNMIS 12,2 FN:sochAU:sinsatsiDarfur, Sudan UNAMID 0 FN:sinsatsiTchad/CAR MINURCAT 0 EU:sträningsinsatsiSomalia EUTM 1,2 Asien FN:sinsatsiAfghanistan UNAMA 2,2 FN:smilitära säkring har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärde-delar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel. Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9 §. 1 Prop.

Rskr förkortning

  1. Hur mycket är 1 norsk krona i svenska pengar
  2. Foto cv lamaran kerja
  3. Stressrehab stockholm

De är emellertid sjukvårdens område som beslutades enligt Rskr. 1997/98:290 och träder i kraft vid årsskiftet. Bilaga 4 redovisar definitioner och förkortningar till några för rapporten MJU6, rskr. FoU är en förkortning av forskning och utveckling.

2005/06:LU27, rskr.

Förkortningar Allm. anm. Allmän anmärkning Anm. Anmärkning Cirk Cirkulär FIFS Fiskeriverkets författningssamling Fskr Föreskrifter [GTM Generaltullstyrelsens meddelanden] GTS Generaltullstyrelsen Kk Kungl. kungörelse Medd Meddelande RPS Rikspolisstyrelsen Rskr Rundskrivelse SFS Svensk författningssamling SIV Statens invandrarverk

Förkortning för regeringens proposition. rskr. Förkortning för riksdagens skrivelse. 20 jun 2018 Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en 2017/18:SfU23, rskr.

{{row.ManufacturerAlias}} {{row.ManufacturerAlias}} Dimension: {{row.Dimension}} Storlek:{{row.Size}} Funktion: {{row.Function}} Utförande: {{row.Design}}

Rskr förkortning

rskr. Förkortning för riksdagens skrivelse.

Rskr förkortning

m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. FÖRKORTNINGAR AL Lag (1928:279) om arv JFT Juridiska föreningen i Finland Ju Justitie LU Lagutskottet Prop.
Jobb örebro

Rskr förkortning

! 1! Förkortningar!! Bet.!

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Vad får inte hundar äta

adress att
vetenskapsrådet konstnärlig forskning
storage wars
girering avi
moms faktureringsmetoden
skattehuset gävle
fakta om sverige

Interregional (förkortat IR). Företeelse eller samspel jöförhållanden. MKB. Förkortning för miljökonsekvensbeskrivning. 1976/77:KrU43, rskr. 1976/77:289.

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Tyska [] Förkortning []. RS. förkortning för Rechtschreibung [äldre förkortning.] Lindgrens gränsk. = Charta öfver Förenade Riksgräntzen emillan Swerige och Norige uti Provincien Wermeland, Som tillika utwisar begge Rikens Praetentions Lineer huru de wid gräntzemätningen åhr 1739 äro uptagne, Samt Project Lineerne uti hwarje Twist; men nu Sedermera wid. Gräntzemötet uti Strömstad Anno 1749 afgiorde, och af underteknad förfärdigad Laurent föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften respektive en fjärdedel. Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9 §. 1.

Embætti ríkisskattstjóra var stofnað 1. október 1962. Starfsmenn þess eru u.þ.b. 260 á níu starfsstöðvum. Ríkisskattstjóri hefur með höndum álagningu opinberra gjalda og annarra skatta og gjalda og annast skatteftirlit. Ríkisskattstjóri setur framkvæmdar- og starfsreglur ásamt leiðbeiningum og birtir eftir því sem efni standa til og þýðingu hefur.

Utkom från trycket Förkortningar EKMR Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna FOL Folkbokföringslagen rskr. Riksdagsskrivelse RÅ Regeringsrättens årsbok SFB Socialförsäkringsbalken SofL Socialförsäkringslagen (1999:799) Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1883, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens skrifvelser till Konungen n:is 1-79, m. m.; Samling 10. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112) gör riksdagen tre tillkännagivanden. Det första rör krigsmaterielsexporten och innebär att den utredning som regeringen tillsatt om översyn av riktlinjerna för krigsmaterielexporten också skall beakta de aspekter som ryms inom politiken för global utveckling.

Memorial rskr. Riksdagens skrivelse riksstat. Riksstaten riksdagsbeslut.